Učitelé v téměř 100% rezignovali na

Pozn.: výstupy žáků před třídou, to ale jen některých, se omezují na referáty (kolik jich za pololetí může být ??).

 

Prověřování znalostí je takřka výlučně písemné a to ještě po předchozím ohlášení ve třídě;
výsledkem
je, že  se žáci

 

Učitelé tuto situaci zdůvodňují

 

        Za úvahu stojí zeptat se/uvědomit si, jak to asi dělali učitelé před převratem, kdy dle školního řádu byli povinni v každém pololetí
každého žáka 2x ústně vyzkoušet a se třídou napsat 2 kompozice.

           

 

- Zpět -