Standardní výuka předkládá žákům vše "bezkonfliktně", tj. zcela korektně.

 

Avšak žákům se nezřídka stane, že udělají ve výpočtu chybu:

a)  numerickou           (nepodstatné)

b) v myšlence úlohy           (zásadní)

 

 

           Jak ale nezkušení žáci mají poznat, že něco ve výpočtu není v pořádku ??

 

            Na tabuli nám většinou vše hladce vychází (až je to nudné !)
                    a žák opakovaně vidí jen takové příklady,
                            kdy žádná krizová situace (problém) nenastane.

 * * * *

Takto se tedy žák nemůže naučit krokům vedoucím k dislokaci a nápravě svých nebo spolužákových chyb.

* * * * * * *


Bylo by dobré, kdybychom v závěru řešení určitých úloh urvali čas
a udělali zhodnocení výsledku,
licitaci na téma,

 co nám to vlastně vyšlo a zdali to odpovídá běžnému úsudku.

* * * * * * * * * * *

Žáky musíme seznámit s postupem pro řešení kritických stavů
a navíc je možno některé z nich učinit šťastnými.

To i za cenu toho, že učitel občas nějaké chyby zinscenuje;
to buď úmyslně nebo neúmyslně, popř. a to zejména, za pomoci žáka.

 

Ideální je, když chybuje učitel a chybu objeví některý žák !
 

Žák začíná vystupovat v roli tvůrčí, konstruktivní, přestává být pasivní !

Vzrušení, které při tomto odhalení ve třídě zavládne (je dobré se divit),
způsobí takové oživení,
že i notoričtí spáči si
zapamatují obsah této krizové situace
a i po letech vzpomínají, v čem se matykář spletl.

Kromě toho se však žáci poznenáhlu odnaučí
bezmyšlenkovitému podtrhnutí výsledku a pocitu, že tím jeho úsilí končí !

* * *

Navíc, teprve při hledání a odstraňování chyb se u tabule přiblížíme situacím,
které žák často prožívá doma, v lavici, při písemce, kdy většinou ani netuší, že došel k nesmyslu.

 

 

- Zpět -