..... převládají žáci, kteří

         

    Řada žáků je však schopna pracovat v klidu svého domova, s ohledem na vlastní biorytmy, za předpokladu, že jsou odcloněny rušivé vlivy třídního kolektivu. A těmto žákům jsou určeny výše uvedené  www stránky.

 

 

- Zpět -