.....  jsou psány jako soubor faktů, čistý odborný text.

 • Žák bez svého hlubšího osobního zaujetí na první a mnohdy ani na desátý pohled nepozná zásadní myšlenky přečteného odstavce.
   

 • Neumí si představit, o čem se v textu učebnice píše.
   

 • Neumí ho interpretovat svými slovy.
  Mnohdy jen říká „Já tomu nerozumím !“,
  ale už není schopen říci, čemu všemu nerozumí a jen zoufale a bezradně říká „Nerozumím všemu !“ nebo "Nerozumím ničemu!"

 

- Zpět -