..... zvl. z vysílání televize na dokonalou show, avšak  neuvědomují si, že za 15 minutovým televizním pořadem je několikatýdenní práce mnoha pracovníků,

ale kantor je na všechno sám, nepočítám-li učebnici.

 

- Zpět -