... ano, matematiku bych naučil i medvěda, to ale jen tehdy, pokud by se medvědovi chtělo (učit se)
 a pokud bych
                 a)  měl těch medvědů ve třídě tak max. 10
                 b)  a k tomu učil jen tak asi max. 10 hod/týden

 

 

- Zpět -