Matematiku naučím i medvěda!

Pozn.:  pokud se text nezobrazuje správně, prosím, přejděte do MS Explorer, případně do Google Chrome atp.


Milí přátelé, pokud při prohlížení tohoto webu
objevíte něco, co byste při své práci mohli použít, vezměte a použijte.

Jen se přimlouvám a prosím, aby na nich zůstalo  místo původu,
tj. SZŠ a VOŠZ Zlín.
Pro  Vaše žáky to bude mít zcela jistě silný motivační účinek.

Pokud byste některou kapitolu chtěli obohatit, našli chybu,

prosím,
pošlete mi svůj příspěvek, přidám ho na správné místo.

Zde je moje  adresa.
 


 

Pozn.: stránky začaly vznikat kdysi před cca 10 lety.
Materiálů je připraveno hodně. Jsou k dispozici na stránce

 

Stránky doplňuji, když nemám co dělat.
Ale to je v poslední době málokdy.
 

 

Téměř finální podobu mají stránky:

 www.mat1.unas.cz                   www.mat2.unas.cz                  www.mat3.unas.cz

 

Poznámky k problematice výuky čehokoliv v současnosti:

Pozn. 1:
       "Matematiku bych naučil i medvěda"  ...........

Pozn. 2:

žáci jsou každodenně zvyklí ...........

Pozn. 3:
       Učebnice jsou psány ............

Pozn. 4:

V posledních 10 letech pracujeme se žáky, mezi nimiž  ...........

Pozn. 5:

Využití konfliktu ve výuce ...........

Pozn. 6:

Učitelé rezignovali na  ...........

 

Užitečné matematické weby